ความภูมิใจในบทกวี
รีเซทประเทศไทย
จะมีไหม พลิกวิกฤติ เพทภัย ความสงสัย ในโอกาส คลายลง
การรีเซท ปรับปรุงใหม่ สูงส่ง ความจำนง ประสงค์ดี กลับมา.
ยุกยิก จักรวาล 04-01-66
รีเซทประเทศไทย
ส่งผ่านให้ ชนรุ่นใหม่ ปกครอง จะสนอง คลองความคิด นำพา
ทันต่อโลก ตระหนกบัง กังขา จะแบกบ่า ว่าข้าเก่ง คนเดียว.
อาจมีบ้าง อย่างไม่ลง รอยเดิม แต่จะเติม ข้อบิดเฉ กลมเกลียว
ไม่มีใคร ยั่งยืนเกาะ เลาะเลี่ยว จะเจอเสียว เคียวเกี่ยวบาด คาดคอ.
ยุกยิก จักรวาล 04-01-66
โฆษณา