สาเหตุอันดับต้นที่ทำให้คนหย่าร้างกันมากที่สุด ?
คำถามนี้ถูกลบ
1. ความคิดแตกต่างกันมากไป เช่น ศาสนา การเมือง วัฒนธรรม เป็นต้น
2. ความคาดหวังจากการแต่งงานไม่เป็นไปตามหวัง ก่อนแต่งงานต่างก็เห็นข้อมูลอีกฝ่ายเพียงก้อนน้ำลอยน้ำส่วนที่พ้นน้ำ พอแต่งไป เจอส่วนที่อยู่ใต้น้ำ อาจรับไม่ได้
3. ความเสียสละ/ความเห็นแก่ตัวต่างกันมากไป เอาเปรียบกันมากไม่เสียสละแก่กันและกัน เข้าใจผิดว่ารักมาก แต่ความจริงไม่ใช่ความรัก เป็นความเห็นแก่ตัว
4. พื้นฐานครอบครัว /ระดับสติปัญญาต่างกันมากไป คุยกันไม่รู้เรื่อง
5. ไม่ได้รักกันจริงมาตั้งแต่ต้น พวกหย่าเพราะ sex ส่วนใหญ่เป็นแนวนี้
  • 3
โฆษณา