‘ วันนี้เราชวนทุกคนเรียนรู้ความเป็นมาของการประกวดนางงามในประเทศไทย ‘
สังคมไทยมีการจัดประกวดอย่างเป็นทางการครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2477
การประกวดนางงามในสมัยนั้น มีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญ และต้องการเผยแพร่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชนเป็นอย่างดี
จากเดิมที่การประกวดนางงามเคยถูกจัดโดยรัฐบาลแต่เมื่อสังคมเข้าสู่ยุคบริโภคนิยม การประกวดนางงามจึงหนีไม่พ้นเรื่องของธุรกิจ มาตรฐานความงามหรือรูปแบบการประกวดก็เริ่มเป็นแบบตะวันตก โดยในรอบการประกวดชุดว่ายน้ำหรือชุดราตรีก็ได้โชว์ให้เห็นสัดส่วนเรือนร่างของผู้เข้าประกวด ทำให้กระแสสังคมในขณะนั้นมองว่าการประกวดนางงามเป็นพิธีที่ลดทอนคุณค่าความเป็นผู้หญิง
จนกระทั่งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ การพัฒนาของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสาร ผู้คนได้เรียนรู้มากขึ้นผู้คนเริ่มปฏิเสธมาตรฐานหรือกรอบความเชื่อของสังคมแบบเดิม ๆ เปิดโอกาสให้ความแตกต่างหลากหลายได้มีพื้นที่ในสังคม สนับสนุนให้เกิดขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นใหม่ ๆ
‘ สุดท้ายแล้วไม่ว่าความงามจะเปลี่ยนผ่านไปอย่างไร ทิศทางในอนาคตจะเป็นรูปแบบไหน แต่สิ่งสำคัญก็คือ การประกวดนางงามก็ยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีบทบาทสร้างการยอมรับในความรู้ความสามารถและประกอบสร้างวาทกรรมความงามรูปแบบใหม่ให้แก่สังคม ‘
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่
#miss #universe #missuniversethailand
#มิสยูนิเวิร์ส
1 แชร์
97 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา