ไว้เตือนใจตัวเองในทุก ๆ วัน
อย่า . . “ สุขเกินไป “
เพราะความสุขคือความทุกข์ที่ละเอียด
อย่า . . “ ทุกข์เกินไป ”
เพราะชีวิตมันจะหาทางออกไม่ได้
อย่า . . “ คาดหวังเกินไป ”
เพราะสักวันหนึ่งมันต้องผิดหวัง
อย่า . . “ รักใครมากไป “
เพราะหากเขาเปลี่ยนไปเราจะเจ็บเอง
อย่า . . “ เสียดายมากไป “
เพราะมันจะทำให้เรารู้สึกผิดและ
เสียใจตลอดเวลา
อย่า . . “ อะไรกับชีวิตมากไป “
เพราะสุดท้ายเราต้องจากโลกนี้กันทุกคน
อะไรที่มันหนักก็จงวางไว้
เมื่อตายไปก็แบกไปไม่ได้อยู่ดี!!!
หนึ่ง จักรวาล
โฆษณา