คิดว่าควรหารีเสิร์ชดีๆ เลือกที่ดีๆ ก่อนทำ
ในระยะยาวมีความเสี่ยงพอสมควร
โฆษณา