6 ม.ค. 2023 เวลา 08:02 • ไลฟ์สไตล์
หลับตาแล้วถึงอาหารเช้าที่ตลาดสด...จังหวัดอุบล...
- ปากหม้อไข่
- ไข่กะทะ ขนมปัง กาแฟ
- ก๋วยจั๊บญวน...
#ความชอบส่วนตัวจริงๆ
1
ของเค้าดือ~ จริงๆ
โฆษณา