สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.(MASCI) ส่งมอบเต้านมเทียมที่เย็บสำเร็จ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.(MASCI) ได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จึงได้ดำเนินโครงการ "เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม" โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สรอ. ได้ร่วมกันเย็บเต้านมเทียมจำนวน 145 คู่
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่รอรับเต้านมเทียมและนายจงรักษ์ โรจน์พลาเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ส่งมอบให้กับบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด โดยมี นางสาวอินทิรา อิ่มจิตต์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด
ซึ่ง สรอ. จะมีการดำเนินโครงการ "โละบราเก่า ไปเป็น พลังงานสะอาด (New Life Bra-Cycle)" ร่วมกับ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อิสท์ฯ เพื่อสงเสริมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดยการนำบราก่าไปเป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหินในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ ในลำดับต่อไป
ติดตามช่องทางการสื่อสารต่างๆของซาบีน่า
1ถูกใจ
270รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...