🗓️ จัดหนักในโพสต์เดียว กับรวมอีเวนท์การเงินปี 2023 ไม่ว่าจะเป็นรายงานอัตราเงินเฟ้อ, ค่า GDP, ค่า PPI, ประชุม FOMC ทุกอีเวนท์ที่สำคัญต่อนักลงทุน เรารวบรวมมาให้ภายในโพสต์นี้แล้วครับ !
ซึ่งบอกเลยว่าอีเวนท์พวกนี้ ส่งผลกระทบต่อราคาสินทรัพย์ลงทุนเป็นอย่างมาก นักลงทุนคงจะรู้กันเป็นอย่างดี เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมจดวันที่ลงในปฏิทินตัวเอง และวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบด้วยนะครับ 📈
📌 เดือนมกราคม
12 มกราคม - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (คาดหวัง 6.9%) (US), อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (คาดหวัง 5.9%) (US)
13 มกราคม - รายงานค่า GDP (คาดหวัง 0%) (UK)
18 มกราคม - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (คาดหวัง 11.5%) (UK), รายงานค่า PPI (คาดหวัง 0.3%) (US), รายงานดัชนียอดขายปลีก (คาดหวัง 0.3%) (US)
20 มกราคม - รายงานดัชนียอดขายปลีก (คาดหวัง 0.7%) (UK)
1
📌 เดือนกุมภาพันธ์
2 กุมภาพันธ์ - การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (คาดหวัง 5%) (US)
3 กุมภาพันธ์ - Non Farm Payrolls (US)
10 กุมภาพันธ์ - รายงานค่า GDP (คาดหวัง -0.3%) (UK)
14 กุมภาพันธ์ - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (US), อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (US)
15 กุมภาพันธ์ - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (UK), รายงานดัชนียอดขายปลีก (US)
16 กุมภาพันธ์ - รายงานค่า PPI (US)
17 กุมภาพันธ์ - รายงานดัชนียอดขายปลีก (UK)
23 กุมภาพันธ์ - การประชุม FOMC Meeting Minutes (US)
📌 เดือนมีนาคม
10 มีนาคม - รายงานค่า GDP (UK), Non Farm Payrolls (US)
14 มีนาคม - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (US), อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (US)
15 มีนาคม - รายงานค่า PPI (US), รายงานดัชนียอดขายปลีก (US)
22 มีนาคม - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (UK)
23 มีนาคม - FOMC Economic Projections (US), การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ FED (คาดหวัง 5.25%) (US), การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ BoE (UK)
24 มีนาคม - รายงานดัชนียอดขายปลีก (UK)
📌 เดือนเมษายน
7 เมษายน - Non Farm Payrolls (คาดหวัง 295K) (US)
12 เมษายน - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (คาดหวัง 5%) (US), อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (คาดหวัง 6.4%) (US)
13 เมษายน - การประชุม FOMC Minutes (US), รายงานค่า GDP (UK), รายงานค่า PPI (คาดหวัง 0.1%) (US)
14 เมษายน - รายงานดัชนียอดขายปลีก (คาดหวัง 0.6%) (US)
19 เมษายน - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (คาดหวัง 10.9%) (UK)
21 เมษายน - รายงานดัชนียอดขายปลีก (คาดหวัง 1%) (UK)
📌 เดือนพฤษภาคม
4 พฤษภาคม - การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ FED (US)
5 พฤษภาคม - Non Farm Payrolls (US)
10 พฤษภาคม - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (US), อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (US)
11 พฤษภาคม - รายงานค่า GDP (คาดหวัง 0.1%) (UK), การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ BoE (UK), รายงานค่า PPI (US)
16 พฤษภาคม - รายงานดัชนียอดขายปลีก (US)
24 พฤษภาคม - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (UK)
25 พฤษภาคม - การประชุม FOMC Minutes (US)
26 พฤษภาคม - รายงานดัชนียอดขายปลีก (UK)
📌 เดือนมิถุนายน
2 มิถุนายน - Non Farm Payrolls (US)
13 มิถุนายน - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (US), อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (US)
14 มิถุนายน - รายงานค่า GDP (UK), รายงานค่า PPI (US)
15 มิถุนายน - FOMC Economic Projections (US), การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ FED (US), รายงานดัชนียอดขายปลีก (US)
21 มิถุนายน - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (UK)
22 มิถุนายน - การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ BoE (UK)
23 มิถุนายน - รายงานดัชนียอดขายปลีก (UK)
📌 เดือนกรกฎาคม
6 กรกฎาคม - การประชุม FOMC Minutes (US)
7 กรกฎาคม - Non Farm Payrolls (คาดหวัง 250K) (US)
12 กรกฎาคม - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (คาดหวัง 5.4%) (US), อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (คาดหวัง 4.6%) (US)
13 กรกฎาคม - รายงานค่า GDP (UK), รายงานค่า PPI (US)
18 กรกฎาคม - รายงานดัชนียอดขายปลีก (US)
19 กรกฎาคม - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (คาดหวัง 9%) (UK)
21 กรกฎาคม - รายงานดัชนียอดขายปลีก (UK)
27 กรกฎาคม - การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ FED (US)
📌 เดือนสิงหาคม
3 สิงหาคม - การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ BoE (UK)
4 สิงหาคม - Non Farm Payrolls (US)
10 สิงหาคม - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (US), อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (US)
11 สิงหาคม - รายงานค่า GDP (คาดหวัง 0.1%) (UK), รายงานค่า PPI (US)
15 สิงหาคม - รายงานดัชนียอดขายปลีก (US)
16 สิงหาคม - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (UK)
17 สิงหาคม - การประชุม FOMC Minutes (US)
18 สิงหาคม - รายงานดัชนียอดขายปลีก (UK)
📌 เดือนกันยายน
1 กันยายน - Non Farm Payrolls (US)
13 กันยายน - รายงานค่า GDP (UK), รายงานอัตราเงินเฟ้อ (US), อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (US)
14 กันยายน - รายงานค่า PPI (US), รายงานดัชนียอดขายปลีก (US)
20 กันยายน - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (UK)
21 กันยายน - FOMC Economic Projections (US), การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ FED (US), การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ BoE (UK)
22 กันยายน - รายงานดัชนียอดขายปลีก (UK)
📌 เดือนตุลาคม
6 ตุลาคม - Non Farm Payrolls (US)
11 ตุลาคม - รายงานค่า PPI (US)
12 ตุลาคม - การประชุม FOMC Minutes (US), รายงานค่า GDP (UK), รายงานอัตราเงินเฟ้อ (US), อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (US)
18 ตุลาคม - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (UK)
20 ตุลาคม - รายงานดัชนียอดขายปลีก (UK)
📌 เดือนพฤศจิกายน
2 พฤศจิกายน - การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ FED (US), การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ BoE (UK)
3 พฤศจิกายน - Non Farm Payrolls (US)
10 พฤศจิกายน - รายงานค่า GDP (UK)
14 พฤศจิกายน - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (US), อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (US)
15 พฤศจิกายน - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (UK), รายงานค่า PPI (US), รายงานดัชนียอดขายปลีก (US)
17 พฤศจิกายน - รายงานดัชนียอดขายปลีก (UK)
23 พฤศจิกายน - การประชุม FOMC Minutes (US)
📌 เดือนธันวาคม
8 ธันวาคม - Non Farm Payrolls (US)
12 ธันวาคม - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (US), อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (US)
13 ธันวาคม - รายงานค่า GDP (UK), รายงานค่า PPI (US)
14 ธันวาคม - FOMC Economic Projections (US), การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ FED (US), การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ BoE (UK), รายงานดัชนียอดขายปลีก (US)
20 ธันวาคม - รายงานอัตราเงินเฟ้อ (UK)
22 ธันวาคม - รายงานดัชนียอดขายปลีก (UK)
#การลงทุน #เศรษฐกิจ #หุ้น #คริปโต #การเงิน
#เรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา
6 ถูกใจ
6 แชร์
726 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...