เงินและความสามารถในการสร้าง
ความเป็นอิสระทางการเงิน
เป็นปัจจัยสำคัญ
ในการสืบทอดธุรกิจครอบครัว
เอกสารทางกฎหมาย
ที่ร่างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนครอบครัว
ระยะยาวที่ดี
การกำกับดูแลกิจการ
และวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง
ที่แฝงไปด้วยคุณค่า
อีกทั้งวัตถุประสงค์
เป็นองค์ประกอบสำคัญ
สำหรับธุรกิจครอบครัว
แต่หากไม่มี
ความเป็นอิสระทางการเงิน
ของเจ้าของจากธุรกิจ
การสืบทอดก็จะถูกทำลาย
ความเป็นอิสระทางการเงิน
โดยรุ่นที่ถ่ายโอนเป็นสิ่งสำคัญ
สำหรับการถ่ายโอน
ที่ประสบความสำเร็จไปยังรุ่นต่อไป
สำหรับเจ้าของธุรกิจครอบครัว
ความเป็นอิสระทางการเงิน
หมายถึงการมีรายได้เพียงพอ
ที่จะใช้จ่ายในการดำรงชีวิตทั้งหมด
สำหรับเจ้าของและคู่สมรส
โดยไม่ต้องเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม
ความเป็นอิสระทางการเงิน
และความเชื่อมโยงกับเงินนั้น
สร้างความสับสนและไม่เข้าใจกัน
ในธุรกิจครอบครัวหลายแห่ง
ใครก็ตามที่ได้รับเงิน
และ/หรือใครก็ตามที่ควบคุมเงิน
จะเป็นผู้กำหนดชะตากรรม
ของครอบครัวและธุรกิจ
หากเงินและทุนทั้งหมด
ผูกติดอยู่กับธุรกิจ
ความเป็นอิสระทางการเงิน
จะไม่เกิดขึ้น
ความสามารถ
ในการรองรับไลฟ์สไตล์
ของคน ๆ หนึ่งยังคงผูกติดกับธุรกิจ
เมื่อสินทรัพย์ของธุรกิจครอบครัว
แยกไม่ออกจากสินทรัพย์ส่วนบุคคล
ของรุ่นที่โอน [รุ่นปัจจุบัน]
ผู้โอนไม่สามารถละทิ้งการควบคุม
หรือความเป็นเจ้าของไปยังรุ่นต่อไป
โรคกลัวความยากจน [Peniaphobia]
เป็นอาการกลัวความยากจน
แสดงออกในการผัดวันประกันพรุ่ง
ของเจ้าของที่โอนย้ายเพื่อเปลี่ยนแปลง
ความกลัวนี้
ไม่ค่อยได้รับการพิสูจน์ แต่มีอยู่จริง
ชื่อเสียงของสินค้า
และ/หรือชื่อเสียงธุรกิจ
ผลประโยชน์ทางการเงิน
และสถานะทางสังคม
กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของตัวตนของเจ้าของรุ่นที่โอน
ผลประโยชน์
ที่จับต้องไม่ได้เหล่านี้
ยากที่จะละทิ้ง
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
และเป็นไปไม่ได้ที่จะละทิ้ง
หากปราศจากความเป็นอิสระ
ทางการเงินจากธุรกิจ
การแยกทรัพย์สินของธุรกิจครอบครัว
ออกจากทรัพย์สินส่วนบุคคล
ต้องใช้เวลา ความมุ่งมั่น
และอาจถือเป็นการเสียสละ
การเติบโตทางธุรกิจชั่วคราว
เพื่อการสะสมทรัพย์สินส่วนบุคคล
ปัจจัยที่ช่วยในการแยกสินทรัพย์
ของธุรกิจครอบครัว
ออกจากสินทรัพย์ส่วนตัว ได้แก่
แผนการเกษียณอายุ [รุ่นที่โอน]
ทำให้เป็นความต้องการ
ของธุรกิจและครอบครัว
ที่จะมีส่วนร่วม
การสืบทอดความเป็นเจ้าของ
และการจัดการธุรกิจครอบครัว
มีความซับซ้อน
ส่งผลให้อัตราความล้มเหลวสูง
จนไม่สามารถยอมรับได้
วางแผนแต่เนิ่น ๆ เป็นสิ่งนำทางที่ดี
สอนคนรุ่นหลัง มีธรรมาภิบาล
ร่างเอกสารทางกฎหมายสมบูรณ์
เท่านั้นยังไม่พอ
ครอบครัวและธุรกิจ
ต้องเตรียมพร้อมทางการเงิน
สำหรับการสืบทอดตำแหน่ง
ความเป็นอิสระทางการเงิน
เป็นหนึ่งในพลังที่ทรงพลัง
และแผ่ขยายมากที่สุด
ในธุรกิจครอบครัว
เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ
ในการสืบทอดความเป็นเจ้าของ
และการจัดการธุรกิจครอบครัว
ที่มักถูกมองข้าม!!!
#ช่วยทำที่บ้าน
#ธุรกิจครอบครัว
#ธุรกิจ #ครอบครัว
#ธุรกิจกงสี #กงสี
#สมาชิกครอบครัว
#ญาติพี่น้อง
#ความเป็นอิสระทางการเงิน
#อิสระทางการเงิน
#อิสรภาพทางการเงิน
#ปัจจัย #ปัจจัยสำคัญ
#การสืบทอด
#การสืบทอดธุรกิจครอบครัว
#การสืบทอดความเป็นเจ้าของและการจัดการ
#ความเป็นเจ้าของและการจัดการ
#ความเป็นเจ้าของ
#การจัดการ
: Pictures Resource :
Photo by Aaron Burden on Unsplash
2แชร์
129รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...