มาจากคนซื้อที่รู้น้อยกว่าคนถือ ไปซื้อด้วยราคาที่สูงกว่าราคาที่คนถือขายให้ครับ 🙂
โฆษณา