ปั่นครับ
เป็นการปั่นมูลค่าที่ไม่มีกฏหมายไหนในโลกเอาผิดได้
โฆษณา