เสริม…. แต่ถ้าอยากรู้ว่าเรามองคุณค่าของคนอยู่ที่ไหน คำตอบของเราคือ…
คุณค่าของความเป็นคน ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำอะไรให้กับตัวเองได้มากแค่ไหน แต่คุณค่าของความเป็นคนอยู่ที่เราทำอะไร ปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรได้มากกว่า ความสามารถพิเศษของการเป็นคนคือการที่เราสามารถเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เราสามารถเข้าใจผู้อื่น เราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้
1
และเพราะความเป็นคนเราถึงทำผิดพลาด…
และเพราะความผิดพลาดทำให้เรารู้จักแก้ไข ความผิดพลาดที่ทำให้เรารู้จักขอโทษ เพราะเราทำผิดพลาดได้ คนอื่นก็ทำผิดพลาดได้ ความผิดพลาดจึงทำให้เรารู้จักที่จะอภัยผู้อื่น
1
เราจะขาดคุณค่าของความเป็นคนก็เมื่อเราทำร้ายคนด้วยกันเอง เพราะการทำลายผู้อื่นคือการพรากความเป็นคนจากคนๆนั้นไป และมันยังทำลายความเป็นคนของตัวเองอีกด้วย…
1
“จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน” - Luke 6:31
โฆษณา