มัน​ไม่มี​เครื่อง​มือ​วัดผล​หรอก.. มัน​อยู่​ที่​หน้า​ที่​/ความ​รับผิด​ชอบ​นะครั​บ
โฆษณา