11 ม.ค. 2023 เวลา 10:05 • ธุรกิจ
Pitch Deck Guide for Start-up (Intro)
เป็นเรื่องปกติของบริษัท Start-up ที่จะต้องเข้าไป Ptich หาเงินทุนทั้งจากโครงการภาครัฐฯ บริษัท Venture Capital หรือนักลงทุนบุคคล อย่างไรก็ตาม หลายครั้งที่บริษัท Start-up กลับคว้าน้ำแหลว ทั้งที่มั่นใจในความสามารถของตัวเอง
สาเหตุหลักที่ทำให้ไม่ได้รับเงินทุน มักมาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ Failure to communicate และ Failure to capture market opportunities
Failure to communicate:
ความผิดพลาดทางการสื่อสารนี้มักมาจากการที่บริษัทนำเสนอข้อมูลไม่ตรงกับความอยากรู้ของนักลงทุน ไม่สามารถจับจุดได้ว่าเกณฑ์ที่นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจคืออะไร
ยกตัวอย่างเช่น โครงการเงินทุนภาครัฐฯ ที่โดยส่วนใหญ่มักให้บริษัท Start-up เปิดใหม่หรือยังไม่จำเป็นต้องมีรายได้แล้วเข้าสมัครได้ - ในเมื่อรายได้ไม่ใช่ประเด็นหลักในการคัดเลือก แล้วอะไรที่ทำให้บริษัทคุณไม่ได้ไปต่อ?
คำตอบคือ "Business Solution" กล่าวคือ บริษัทคุณสามารถเข้าไปแก้ Pain Point ของตลาดได้จริงไหม แล้วถึงแม้แก้ได้จริง มูลค่าของตลาดนั้นน่าสนใจจริงหรือไม่?
การที่บริษัทไม่สามารถแสดงศักยภาพของตลาดที่ตัวเองจับจุดมานั้น ทำให้นักลงทุนมองไม่เห็นถึง Potential growth นอกจากนี้ หลายบริษัทยังตกม้าตายจากการที่ทำ Ptich Deck ที่ไม่สามารถตอบ CANVAS ได้ครบ ส่งผลให้ตัว Solution และ Business Model ที่นำเสนอไป ไม่ได้รับความเชื่อมั่น
อีกหนึ่งตัวอย่างคือ การเข้าหา Venture Capital โดยบริษัทที่สามารถเข้าตา VC นั้น มักเป็นบริษัทที่มีความสามารถในการหารายได้แล้ว ดังนั้น ความล้มเหลวมักมาจากเรื่องการเงินของบริษัท ทั้งการนำเสนอตัวเลข Projection ที่ไม่สมเหตุสมผล และการที่ไม่สามารถแสดง Revenue Stream ของบริษัทตัวเองได้
บริษัทควรจัดทำหน้า Financial Part แยก เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการทำรายได้แต่ละส่วนของบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอ "Financial Ratio" ที่ VC ให้ความสำคัญ เช่น EV/Revenue, EV/EBIT, EV/EBITDA และ P/E โดยบริษัทอาจจัดทำอย่างง่ายจากตัวเลข Projection ของตัวเอง หรืออาจนำเสนอเปรียบเทียบกับ COMPs Analysis เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและศักยภาพตัวเองก็ได้
Failure to capture market opportunities:
เป็นเรื่องจริงที่ทุกตลาดย่อมมี Pain Point ในตัวเอง แต่ Pain Point นั้นคุ้มค่าที่จะเข้าไปลงทุนหรือไม่นั้น เป็นอีกเรื่อง
จำนวนลูกค้ามีเพียงพอที่จะสร้างรายได้ที่คุ้มทุนหรือไม่? ผู้นำในตลาดนั้นคือใคร? บริษัทมีแนวโน้มที่จะได้ส่วนแบ่งการตลาดเท่าไหร่?
Start-up ที่เลือกลงเล่นผิดตลาด หรือลงในตลาดที่เป็น Low Potential Growth ก็จะพ่ายแพ้ในการ Ptich ให้กับบริษัทอื่นที่สามารถ Capture High Market Opportunies เพราะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าของนักลงทุน

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์

โฆษณา