มุมมองของเราคนเดียวนะ
...คนที่รักตัวเองเป็นและไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อน ถือว่ามีคุณค่าสำหรับเราค่ะ
1
ในทางตรงข้าม
คนที่ไร้ค่าสำหรับเรา คือคนที่ไม่รักตัวเอง
1
  • 2
โฆษณา