12 ม.ค. 2023 เวลา 02:01 • ความคิดเห็น
คนนั้นจะมีคุณค่า เมื่อคนนั้นมีคุณค่าในสายตาของเราเอง มาตรฐานการวัดคุณค่าคน ที่เราคิดว่าเป็นมาตรฐานที่ดีของเรา อาจเป็นมาตรฐานที่แย่ในสายตาของอีกคน
โฆษณา