คนนั้นจะมีคุณค่า เมื่อคนนั้นมีคุณค่าในสายตาของเราเอง มาตรฐานการวัดคุณค่าคน ที่เราคิดว่าเป็นมาตรฐานที่ดีของเรา อาจเป็นมาตรฐานที่แย่ในสายตาของอีกคน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา