มีหน้าที่วินัยดี
อย่าเพียงพร่ำ รำพันบ่น คนอื่น จงตื่นตน สนใจนำ ตัวอย่าง
ทำให้ดู สู่มุ่งหมาย ศูนย์กลาง อย่าวางตน ลุอำนาจ เหนือคน.
ยุกยิก จักรวาล 13-01-66
มีหน้าที่วินัยดี
เป็นผู้นำ ต้องทำได้ ใส่ใจ อย่าเฉไฉ ใช้อำนาจ บังตน
เป็นคนดี ไม่ใช่เบ่ง ปวงชน อย่าวังวน ค้นคนเก่า กล่าวอ้าง.
รู้หน้าที่ มีวินัย กำหนด เป็นข้อกฎ บังคับไว้ สะสาง
ทำให้ได้ ใช้มาตรฐาน นำทาง อย่าว่างเว้น เป็นสองฐาน สังคม.
ยุกยิก จักรวาล 13-01-66
แสดงความคิดเห็นของคุณ...