Connection คือโอกาสสำคัญในการก้าวหน้ามากกว่าทำงานเก่ง พูดตามโลกความจริง บางตำแหน่งไม่ได้มาเพราะการทดสอบแข่งขัน
  • 1
โฆษณา