ขอให้ตนเข้าใจตนมากล้นก่อน แล้วจึงย้อนเข้าใจอื่นจึงยืนสู้
เซียมซีศาลเจ้าเกียน อัน เก๋ง
ดังคำที่ว่า รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
แต่รู้จักเมียมา 20 ปีละ .... ก็ยังรบไม่เคยชนะ ผ่าง!!!
แสดงความคิดเห็นของคุณ...