14 ม.ค. 2023 เวลา 08:34 • ความคิดเห็น
การที่น้ำลายใส่กันไปเรื่อยๆ มันมีแต่จะสร้างความขัดแย้งครับ เพราะทุกคนก็ต่างมีความคิดและเหตุผล​ของตัวเองอยู่แล้ว
ทางดีที่สุดที่จะทำให้คนอื่นยอมรับ คือลงมือทำให้สำเร็จ​ ถ้าทำสำเร็จแล้ว คนที่เห็นต่างเค้ายังกังขาก็ช่างเค้าครับ เพราะเราบรรลุจุดหมายของเราเรียบร้อย​และมันเห็นผลแล้ว
ไม่จำเป็นต้องฟังเหตุผลคนอื่นทุกครั้งไป เพราะทุกคนมีทางเดินคนละทางกัน ต้องเชื่อมั่นตัวเองก่อน
โฆษณา