15 ม.ค. 2023 เวลา 05:26
ทำไมบุคคลคนนั้นจึงแสดงพฤติกรรมเช่นนี้?
โลกใจร้ายกับเขามากขนาดนั้นเลยหรือ?
>>เป็นคำถามที่ผมไม่ได้หาคำตอบ
แต่ผมนำโจทย์นั้นมาประยุกต์ต่อ พฤติกรรมที่ไม่น่ารักก็จะไม่ทำตามนั่นเองครับ🙃
โฆษณา