ปีใหม่ปีนี้ วันใหม่วันนี้

ขอให้คุณมีชีวิตภายในที่มั่นคง
ซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเอง
แข็งแรง ไม่ปวดหลังก็แล้วกันนะ
มีวันที่ดี ไม่ต้องดีที่สุด
แต่ดีขึ้นในทุกๆวันเลยนะ
โฆษณา