ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าการเงินเป็นเรื่องสำคัญ
คนทั่วโลกผิดพลาดในเรื่องการเงิน
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต
การออมเงิน
การศึกษา
เกษียณอายุ
การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน
เพราะฉะนั้นควรปลูกฝังเด็กๆตั้งแต่วัยเยาว์
ให้รู้จักการออม
การใช้ชีวิต
การใช้เงิน บัตรเครดิต การยืมต่างๆ
เพราะมันคือปัญหาสำคัญระดับประเทศ
และครอบครัวหรือตัวเอง
พี่สอนให้ลูกเก็บเงินกับไทยประกันชีวิต
เพราะมั่นคงและปลอดภัยสุด
เอาเงินน้อยไปซื้อเงินมาก
ซื้อความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและสุขภาพ
เป็นเงินออมไว้ใช้ยามเกษียณ
ประกันชีวิตควบการลงทุนไม่ต้องไปเสี่ยงกับพอร์ตการลงทุนที่เราไม่ได้เรียนรู้
หรือแม้แต่ความซื่อสัตย์เล็กๆน้อย
ๆเช่นยืมเงินคนในบ้านก็ต้องคืน
อยากได้ก็ต้องขอไม่ใช่หยิบเอาไปเฉยๆ
เมื่อโตทำงานแล้วต้องรับผิดชอบตัวเอง 100%สอบถามเพิ่มเติม 093-252-9859 หรือ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...