กรรมเกิดมาชดใช้เรา
กรรม = การกระทำ
การกระทำนำผลนั้นๆมาสู่เรา
  • 1
โฆษณา