18 ม.ค. 2023 เวลา 15:33 • ความคิดเห็น
อืม ผมว่าทุกๆ การกระทำ มันคือ ตัวแปร ซึ่งมันจะ แปรเปลี่ยนไปตามแต่ละตัวแปร เหมื่อน bitterly effective ที่บอกว่า ณ จุดหนึ่ง ปีกผีเสื้อ ขยับ มันส่งผลต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนเกิดเป็นพายุใต้ฝุ่น
โฆษณา