“สัจธรรม” ชีวิต 5 อย่าง
1. ไม่มีมิตรสหายใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า “ความรู้”
2. ไม่มีศัตรูใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า ”ความเจ็บไข้ได้ป่วย”
3. ไม่มีความรักใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า “ความรักของพ่อแม่”
4. ไม่มีอำนาจใดใด จะยิ่งใหญ่เกินกว่า ”กฏแห่งกรรม”
5. ไม่มีคุณงามความดี จะยิ่งใหญ่เกินกว่า ”ความกตัญญู-กตเวทิตา”
#เห็นทุกข์เห็นธรรม
2 ถูกใจ
100 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา