19 ม.ค. 2023 เวลา 10:15 • ธุรกิจ

Case Study: Fast Food ใช้หลักจิตวิทยาอย่างไรไม่ให้ลูกค้านั่งแช่!

#การตลาดวันละตอน #ServiceDesign Case Study ร้าน Fast Food ส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์วิตวิทยาอย่างไรเพื่อลดการนั่งแช่ และเพิ่มอัตราการหมุนเวียนของลูกค้าภายในร้าน
.
กับ 5 กลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่ช่วยเพิ่มยอดขายต่อตารางเมตรในร้านได้ดียิ่งขึ้นครับ ใครชอบเรื่อง Behavior Marketing น่าจะชอบบทความวันนี้
โฆษณา