20 ม.ค. 2023 เวลา 07:49 • การศึกษา
ก็เขาสอนให้คิดเป็น โดยลำดับความคิด คิดแบบมีขั้นตอน อยู่ที่จะเอาไปใช้กับอะไรเท่านั้น
โฆษณา