20 ม.ค. 2023 เวลา 16:38 • ความคิดเห็น
รู้สึกว่าเราแยกไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างใช้การกระทำคล้ายกันค่ะ ไม่ว่ารูปแบบไหน แต่จุดประสงค์เดียวกัน
โฆษณา