21 ม.ค. 2023 เวลา 13:59 • ปรัชญา
ในโลกจิตนาการอะไรก็ไรขีดจำกัดขำขำอยากเป็นวิหคที่แข็งแรง บินไปได้รอบโลก
ภาพจาก pixabay.com
เรียนรู้ภูมิประเทศของแต่ละทวีป เอเซีย อเมริกา ยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลีย พบปะพูดคุยกับเหล่าวิหคของแต่ละประเทศ
สร้างกลุุ่มวิหคท่องเที่ยวนำเมล็ดพันธุ์สร้างต้นไม้ให้เป็นพื้นป่าไม้ ยืนต้นเผยแพร่ไปทั่วทุกทวีปสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นดินสร้างต้นไม้ให้เหล่าวิหคได้อยู่อาศัยสร้างครอบครัว
สร้างให้โลกเต็มไปด้วยต้นไม้มากมายหลายพันธุ์สร้างสมดุลพื้นดินให้ผู้คนทั้งโลกอยู่อย่างร่มเย็นมีความสุข
โฆษณา