เทพไฉ่ชิงเอี๊ย ประทานโชคชัย
อำนวยพรให้ ทุกคนปลอดภัย
ถวายปัจจัย เซ่นไหว้ให้คุณ.
ยุกยิก จักรวาล 20-01-66
แสดงความคิดเห็นของคุณ...