เป็นบวร ผู้คุ้มครอง ผองมวลชน
ได้อยู่เย็น เป็นคุณศรี มีสุขล้น
ปลดทุกข์ทน พ้นโพยภัย ได้โชคดี.
ยุกยิก จักรวาล 20-01-66
แสดงความคิดเห็นของคุณ...