21 ม.ค. 2023 เวลา 23:21 • ความคิดเห็น
มารยาทถูกกำหนดขึ้น เพื่อให้สังคมสงบ สมาชิกทุกคนต้องรักษารู้มารยาท
เบี่ยงเบนความสนใจของตัวเองด้วยกิจกรรมอื่นเช่น อ่านดูคลิปตลก เล่นเกมในมือถือ เล่นกีฬา ฝึกเล่นกีต้าร์ฝึกแต่งเพลง
โฆษณา