จริงใจกับทุกการให้คำแนะนำมากแค่ไหน หวังดีก็ไม่ได้หมายความว่าเขาต้องทำตาม และเมื่อเขาไม่ทำตามก็ไม่ต้องด้อยค่าตัวเองขนาดนั้น
49 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา