อยากให้ลองดูก่อน คว้าโอกาสไว้ก่อนค่ะ
ถ้าทำแล้วไม่ไหว ไม่ได้จริงๆอย่างน้อยเราก็ไดโชว์สปิริตแล้วในวันที่องค์กรต้องการความช่วยเหลือ ถ้าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์เขาจะทราบว่าบุคคลากรที่มีไม่เพียงพอกับการเติบโตของธุรกิจด้านนี้
แต่เขาจะแปะดาวไว้ อนาคตหากยังทำงานที่นี่ก็มีโอกาสเติบโตหรืออย่างน้อยก็มีคนเอ็นดูทำงานสะดวกค่ะ
  • 1
โฆษณา