นี่ตัวอักษรจีนที่เขียนยากที่สุด เป็นชื่ออาหารชนิดหนึ่งของจีน คือเปี๋ยงเปี๋ยงเมี่ยน
ตัวอักษรเปี๋ยง
32 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...