เชื่อว่าหลายคนมีสิ่งที่อยากทำมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นการทำตามความฝัน อ่านหนังสือเยอะๆ
หรือปรับพฤติกรรม เช่น หันมาออกกำลังกาย... อ่านต่อ
โฆษณา