24 ม.ค. 2023 เวลา 05:44 • การตลาด

เลือก Media Channel มาใช้ออกแบบ Full Funnel Marketing อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

#การตลาดวันละตอน #PerformanceMarketing กลยุทธ์การเลือก Media Channel Strategy เพื่อเอามาออกแบบเป็น Full Funnel Marketing ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
.
ใครสนใจเรื่อง Media ต้องดู ถ้าอยากรู้ว่าจะประยุกต์ใช้ Paid Owned Earned อย่างไรให้เกิดประโยชน์เต็มที่ บทความนี้มีคำตอบครับ
โฆษณา