รู้จัก นักคณิตศาสตร์ประกันภัย อาชีพที่หลายธุรกิจต้องการ

ในช่วงที่ผ่านมา เราอาจเคยได้ยินถึงอาชีพ “นักคณิตศาสตร์ประกันภัย” กันมาบ้าง
แล้วเราเคยสงสัยไหมว่า จริง ๆ แล้ว นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีหน้าที่อะไร ?
และมีความสำคัญกับธุรกิจอย่างไร ?
BillionMoney จะย่อยให้เข้าใจ
คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ ศาสตร์ที่ผสมผสาน มาใช้คาดการณ์ความเป็นไปได้ ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อช่วยให้การบริหาร และการตัดสินใจทางธุรกิจ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งคนที่เรียนจบสาขานี้มา จะถูกเรียกว่า นักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยต้องมีการศึกษาและเกี่ยวข้องกับวิชาอื่น ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
- คณิตศาสตร์
- ทฤษฎีความน่าจะเป็น
- สถิติศาสตร์
- การเงิน
- เศรษฐศาสตร์
- ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
โดยงานหลักของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย อย่างเช่น
- การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัทประกัน
- การคำนวณเบี้ยประกันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยุติธรรม สามารถทำให้บริษัทประกันดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง
- การประเมินเงินสดในมือของธุรกิจประกันให้เพียงพอ ให้สามารถจ่ายเงินผลประโยชน์ หรือเงินสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันได้
- การคาดการณ์เงินบำนาญ หรือผลประโยชน์ของพนักงาน ที่บริษัทต้องเตรียมไว้ให้แก่พนักงานในอนาคต
- การบริหารจัดการความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเส้นทางการเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้น จะวัดจาก “การสอบคุณวุฒิทางด้านอาชีพ” เป็นหลัก
โดยความยากอยู่ที่การสอบคุณวุฒิ ซึ่งมีให้สอบถึง 10 ระดับ
หากอยากเริ่มทำงานระดับทั่วไปได้ เช่น การสร้างแบบจำลอง หรือทำการวิเคราะห์เบื้องต้น
ขั้นแรกเราก็ต้องสอบเก็บให้ครบ 5 ระดับ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม ตั้งแต่การเงินทั่วไป สถิติศาสตร์ทั่วไปและขั้นสูง ประกัน และการคำนวณตราสารอนุพันธ์แบบต่าง ๆ
และหากอยากทำงานระดับสูงขึ้นมา ก็ต้องผ่านการสอบวัดผลรวมทั้งหมด 8 ระดับ เพื่อให้ได้คุณวุฒิ Associateship ที่จะสามารถทำงานในระดับที่ช่วยเหลือ Fellowship หรือผู้ที่มีคุณวุฒิสูงสุดของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ในการคำนวณหรือวิเคราะห์ได้
สุดท้ายการเป็น Fellowship ผู้ที่สามารถเซ็นรับรองรายงานความถูกต้องของตัวเลข และระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ต้องผ่านการสอบวัดผลให้ครบทั้ง 10 ระดับ
โดยทั่วไปแล้ว หลายคนใช้เวลาสอบมากถึง 10 ปี กว่าจะได้คุณวุฒิ Fellowship มาครอง
พอเป็นแบบนี้ ก็ทำให้มีนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ๆ ทำให้อาชีพนี้จึงมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนสูงตามไปด้วย
โดยข้อมูลจากสำนักสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกา ระบุว่า ในปี 2022 เงินเดือนเฉลี่ยของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอยู่ที่เดือนละ 300,000 บาท
ขณะที่ในสหราชอาณาจักรนั้น นักศึกษาจบใหม่ในสาขานี้ มีเงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 120,000 บาท เลยทีเดียว
ซึ่งในหลายอุตสาหกรรมนั้น ต้องการคนที่มีความรู้ทางด้านนี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น บริษัทประกันชีวิต ธนาคารพาณิชย์ บริษัทให้คำปรึกษา บริษัทประกันวินาศภัย กองทุนบำเหน็จบำนาญ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบริษัททางการเงินอื่น ๆ
อย่างกรณีของธุรกิจประกันนั้น จากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2551 ถึงกับมีข้อความระบุว่า “รายงานการคำนวณความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทต้องผ่านการรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย”
หรือแม้แต่กรณีของธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องมีการคำนวณเงินสำรองผลประโยชน์ของพนักงาน โดยเรื่องดังกล่าวนั้นมีรายละเอียดค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควร
เพราะต้องมีการคาดการณ์อายุการทำงานของพนักงาน อัตราการขึ้นเงินเดือน และโบนัส เพื่อประเมินว่า ตั้งแต่วันแรกที่พนักงานเข้าทำงาน จนถึงปัจจุบัน บริษัทต้องเตรียมเงินสำหรับการจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุไว้จำนวนเท่าไร
ซึ่งงานที่ว่านี้ ก็นับเป็นหน้าที่ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยเช่นกัน
จึงไม่แปลกที่จะทำให้อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นอีกหนึ่งสาขาที่มีความสำคัญ และมีความต้องการเป็นอย่างมากในตลาดแรงงาน
และนี่คือเรื่องราวของคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งบทความนี้น่าจะช่วยให้รู้จักและพอเข้าใจกับความหมาย และความสำคัญของคณิตศาสตร์ประกันภัยไม่มากก็น้อย..
  • 17
โฆษณา