ภัย...รายวัน

โดย : สุคนธ์ ชัยอารีย์
(ตอน) ตามรอยเกือกเผด็จการ...
คนเกิดก่อน....แต่ตายช้า อย่างเรา ยังใช้ชีวิตอยู่บนเส้นด้ายเปื่อยๆ ในอาชีพสื่อ บางครั้งของความจำ มันคือแง่คิดต่างมุมกับคนยุคปัจจุบัน
ที่คิดแล้วรวย...กับความตายของคนรู้เท่าไม่ทัน ใช่มั้ย...คือความรุ่งเรืองของความคิดใหม่
ยุคทรราชครองอำนาจ...สมัย จอมพลผ้าขาวม้าแดง “สฤษดิ์ ธนะรัตน์” ยึดอำนาจ ประกาศกับประชาชน
“ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่ผู้เดียว”
โฆษณา