25 ม.ค. 2023 เวลา 03:57 • ความคิดเห็น
เรียนไป ทำงานไป
คณะอะไรก็ได้
ทำงานไป เดี๋ยวก็รู้เองว่า ควรเรียนอะไร
ตอนนี้ เรียนอะไรอยู่ ก็ทำต่อไป
เอางานเป็นหลัก เรียนเป็นรอง
1
โฆษณา