25 ม.ค. 2023 เวลา 06:01 • ปรัชญา
ท่านนิยมคำว่านิพพานว่าอะไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
จากไม่มีตัวตน แล้วไปมีตัวตน แล้วก็กลับไม่มีตัวตน
โฆษณา