25 ม.ค. 2023 เวลา 07:53 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี

Spacecraft Leaked, 3 Astronauts Must Stay a Year in Space

โฆษณา