25 ม.ค. 2023 เวลา 16:08 • ความคิดเห็น
คำถามคือ??? ปัจจุบันคณะไหนๆที่เป็นหลักสูตรปกติก็จะมีค่าใช้จ่ายไม่ต่างกันมาก ถ้าอยากเรียนหลักสูตรอินเตอร์ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงแตกต่างกันไปตามคณะต่างๆ แต่ถ้าคิดว่าจบอินเตอร์มีงานทำแน่ๆมากกว่าหลักสูตรปกติก็อาจจะใช่ แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆมาเกี่ยวข้องด้วยมากมาย การเรียนกับการมีงานทำมันไม่ได้มีส่วนที่จะสัมพันธ์กันโดยตรง การเรียนคือการไปเพิ่มความสามารถในด้านที่เราสนใจอยากจะทำแล้วหมั่นฝึกฝนจนชำนาญยังไงก็มีงานทำ
แต่สิ่งที่คุณห่วงคือเรียนจบมาทำงานแล้วได้เงินมากหรือน้อยมากกว่าตัวเนื้อหาของงานหรือวิชาที่ต้องการจะเรียน เชื่อผมเถอะเรียนในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบเดี๋ยวเงินมันจะมาเอง โลกนี้ยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในทุกๆด้านมากพอที่จะให้คุณยืนอย่างโดดเด่นในด้านที่คุณรักและชอบ ขาดแต่คุณจะยอมทุ่มเทแรงกายแรงใจมากแค่ไหน
โฆษณา