26 ม.ค. 2023 เวลา 01:46 • ความคิดเห็น
กู้เรียนเลย โอกาสสมัยนี้มี การกู้ยืมเพื่อการศึกษา สมัยก่อน เราเรียนไม่มีนะ เรียนไปเถอะ เรียนอะไรได้ก็เรียนไปตามชอบ เดี๋ยวเงินมาเอง อย่ากังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง เพราะวันนี้มีสิ่งที่คิดมากพออยู่แล้ว
โฆษณา