ดูการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง ของหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนด้วยนะคะ เงินลงทุนควรจะเป็นเงินเย็น และดอกเบี้ยหุ้นกู้ต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 15% ดังนั้นควรเปรียบเทียบผลตอบแทนกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ ภายใต้การยอมรับความเสี่ยงของเราด้วยค่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา