26 ม.ค. 2023 เวลา 03:06 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ดูการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง ของหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวนด้วยนะคะ เงินลงทุนควรจะเป็นเงินเย็น และดอกเบี้ยหุ้นกู้ต้องเสียภาษี หัก ณ ที่จ่าย 15% ดังนั้นควรเปรียบเทียบผลตอบแทนกับการลงทุนประเภทอื่น ๆ ภายใต้การยอมรับความเสี่ยงของเราด้วยค่ะ
โฆษณา