🌟ตามหานักศึกษาฝึกงาน (Trainee) มาร่วมงานกับ True Digital Park ศูนย์กลาง Tech & Startup ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
PERIOD: เริ่มต้น Feb 2023 เป็นต้นไป (ฝึกงานอย่างน้อย 3 เดือน)
📌RESPONSIBILITY
-รับผิดชอบเป็นผู้นำทัวร์, ช่วยในการขายและบริหารจัดการ Tour ภายในโครงการ True Digital Park
-Support กิจกรรม Community และ Project ต่างๆของทาง True Digital Park โดยเฉพาะการ operation
📌REQUIREMENTS
-เป็นนักศึกษา หรือผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ที่ต้องการหาประสบการณ์จากการฝึกงาน (โดยไม่มีค่าตอบแทน)
-สามารถฝึกงานต่อเนื่องได้อย่างน้อย 3 เดือน
-สามารถใช้งาน Microsoft Office เบื้องต้นได้
-มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์และมีบุคลิกภาพที่ดี
-สามารถทำงานในวันเสาร์- อาทิตย์ได้ (สามารถลาหยุดในวันธรรมดาแทนได้)
36 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...