26 ม.ค. 2023 เวลา 22:11 • ความคิดเห็น
นี่แหละ ชีวิตจริง แต่ขาดความเข้าใจตนเองค่ะ
ชีวิตจริงก็คือ เรียนจบมา โอกาสจะทำงานตรงสายที่เรียนมาหาน้อยมาก ยกเว้น อาชีพวิชาเฉพาะทาง บางคนจบมาก็เพิ่งรู้ไม่ชอบทำอะไร หรือชอบทำอะไร ค้นพบตนเองก่อนใคร
การขาดความเข้าใจ คือ ยังไม่เข้าใจว่าจะหาตนเองเองเจอได้อย่างไร ไม่รู้วิธี know how ไม่รู้ว่าจะนักงานที่ตัวเองทำได้อย่างไร ไม่รู้ว่าจะอยู่อย่างไรกับสิ่งที่ตนมีอย่างมีความสุข ค่ะ
ก็เป็นเรื่องของมนุษย์ที่ขาดความสุข ในชีวิตตนเอง เท่านั้นค่ะ
โฆษณา