27 ม.ค. 2023 เวลา 01:27 • การตลาด

ทำไมนักการตลาดต้องให้ความสำคัญ กับ Creative Effectiveness

#การตลาดวันละตอน Creative Effectiveness คืออะไร? และสำคัญอย่างไรกับนักการตลาด?
.
มารู้จัก The Creative Effectiveness Ladder 6 ขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้แคมเปญการตลาดคุณปังคุ้ม ROI
.
จาก Yell Advertising ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ที่อยากแชร์ให้เพื่อนๆ ในการตลาดวันละตอนฟังครับ
โฆษณา