CEO "ศุภชัย เจียรวนนท์" เปิด "ทรู ดิจิทัล พาร์ค" รับคณะโปรเฟสเซอร์จากม.ฮาร์วาร์ด

คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกันต้อนรับโปรเฟสเซอร์ วิลเลี่ยม เคอร์บี้ (Prof. William C. Kirby) ศาสตราจารย์ T.M. Chang แห่ง China Studies และ Spangler Family Professor of Business Administration แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ มร.Noah Truwit
ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทย และได้เยี่ยมชมโครงการทรู ดิจิทัลพาร์ค ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกันนี้ ซีอีโอ เครือซีพีได้นำเสนอให้เห็นถึงกรอบการดำเนินธุรกิจของเครือฯ ปี 2023-2025 ซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี และการก้าวสู่ New S-curve 5.0 ของเครือซีพี ควบคู่ไปกับเครือฯเป้าหมายในด้านความยั่งยืนที่มีความท้าทายไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายในด้านธุรกิจ
ดร.ไมเคิล กรีซีลส์ ได้อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ CP Digital transformation คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ เล่าถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลของทรู (TRUE Digital Industry Transformation) และ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ได้แนะนำหน่วยงานใหม่ “CP Future Campus” หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมทรูดิจิทัล พาร์ค ทั้งในโซน East และ West ทั้งหมดนี้ทำให้โปรเฟสเซอร์ เคอร์บี้ ได้มองเห็นภาพในอนาคตของเครือซีพีได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
ศาสตราจารย์ วิลเลียม เคอร์บี้ ได้เคยได้มาเยี่ยมชมกิจการของเครือฯ เมื่อ 4 ปีที่แล้ว วันนี้ได้มาเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดริเริ่มเหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นเรื่องที่น่าประทับใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ที่จะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้
เพราะเครือซีพีนั้นเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การที่จะขับเคลื่อน พัฒนาทักษะต่าง ๆ ของคนทำงาน เพื่อให้เกิดความพร้อม และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในหลากหลายมติที่ได้ริเริ่มไว้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในวันนี้ได้เห็นแล้วว่า เครือฯ มีความจริงจัง มุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดขึ้นจริง และผลการดำเนินงานก็เป็นที่ประจักษ์ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
อนึ่ง Harvard Business School แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้จัดทำกรณีศึกษา (case study) เกี่ยวกับธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นตำราเรียนให้แก่นักศึกษาปริญญาโทด้านเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งฮาร์วาร์ดได้ทำกรณีศึกษาเกี่ยวกับเครือซีพีอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2535 โดย ศาสตราจารย์ เรย์ โกลด์เบิร์ก เรื่อยมา จนมาถึง ศาสตราจารย์ วิลเลียม ซี. เคอร์บี้ ในปัจจุบัน
โฆษณา