คุณศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมด้วย ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ประธานคณะผู้บริหารยุทธศาสตร์ข้อมูลและการสื่อสาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกันต้อนรับโปรเฟสเซอร์ วิลเลี่ยม เคอร์บี้ (Prof. William C. Kirby) ศาสตราจารย์ T.M. Chang แห่ง China Studies และ Spangler Family Professor of Business Administration แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ มร.Noah Truwit
ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศไทย และได้เยี่ยมชมโครงการทรู ดิจิทัลพาร์ค ศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิทัลแห่งแรกในไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมกันนี้ ซีอีโอ เครือซีพีได้นำเสนอให้เห็นถึงกรอบการดำเนินธุรกิจของเครือฯ ปี 2023-2025 ซึ่งจะขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี และการก้าวสู่ New S-curve 5.0 ของเครือซีพี ควบคู่ไปกับเครือฯเป้าหมายในด้านความยั่งยืนที่มีความท้าทายไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายในด้านธุรกิจ
ดร.ไมเคิล กรีซีลส์ ได้อธิบายเพิ่มเติมในหัวข้อ CP Digital transformation คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ เล่าถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลของทรู (TRUE Digital Industry Transformation) และ ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ได้แนะนำหน่วยงานใหม่ “CP Future Campus” หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมทรูดิจิทัล พาร์ค ทั้งในโซน East และ West ทั้งหมดนี้ทำให้โปรเฟสเซอร์ เคอร์บี้ ได้มองเห็นภาพในอนาคตของเครือซีพีได้อย่างชัดเจนมากขึ้น
ศาสตราจารย์ วิลเลียม เคอร์บี้ ได้เคยได้มาเยี่ยมชมกิจการของเครือฯ เมื่อ 4 ปีที่แล้ว วันนี้ได้มาเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากแนวคิดริเริ่มเหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นเรื่องที่น่าประทับใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ที่จะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกใบนี้
เพราะเครือซีพีนั้นเป็นองค์กรขนาดใหญ่ การที่จะขับเคลื่อน พัฒนาทักษะต่าง ๆ ของคนทำงาน เพื่อให้เกิดความพร้อม และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในหลากหลายมติที่ได้ริเริ่มไว้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในวันนี้ได้เห็นแล้วว่า เครือฯ มีความจริงจัง มุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดขึ้นจริง และผลการดำเนินงานก็เป็นที่ประจักษ์ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
อนึ่ง Harvard Business School แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้จัดทำกรณีศึกษา (case study) เกี่ยวกับธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นตำราเรียนให้แก่นักศึกษาปริญญาโทด้านเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งฮาร์วาร์ดได้ทำกรณีศึกษาเกี่ยวกับเครือซีพีอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2535 โดย ศาสตราจารย์ เรย์ โกลด์เบิร์ก เรื่อยมา จนมาถึง ศาสตราจารย์ วิลเลียม ซี. เคอร์บี้ ในปัจจุบัน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...